logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

Over ons

Inleiding

HuisartsenOZL is een zorggroep waarin eind 2021 116 vrijgevestigde huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg verenigd zijn. Deze zorgorganisatie van, voor én door huisartsen regelt de 24-uurs huisartsenzorg via één centraal loket. In de missie van HuisartsenOZL staat de patiënt centraal en vindt vanuit één loketfunctie voor de eerstelijnszorg in de wijk de regievoering plaats. Een goede kwalitatieve inhoud van zorg staat daarbij voorop.

Het bedrijf HuisartsenOZL kent een BV-vorm met een overkoepelende holding. Vrijgevestigde huisartsen in de regio kunnen een certificaat kopen. De certificaathouders worden vertegenwoordigd door Stichting Administratie Kantoor OZL (STAK), die 100% aandeelhouder is van HuisartsenOZL Holding. Een groot deel van de huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg is certificaathouder. Alle vrijgevestigde huisartsen, ook de huisartsen die geen certificaathouder zijn, praten als lid van de Vereniging Medische Staf Huisartsen (MSH) mee over het medisch inhoudelijke beleid van de organisatie. De MSH wordt vertegenwoordigd door een dagelijks bestuur. Naast de STAK en de MSH is ook de Raad van Commissarissen actief. Deze houdt toezicht op de holding van de HuisartsenOZL volgens de Governanceode Zorg. De dagelijkse leiding en aansturing van de huisartsenorganisatie wordt uitgevoerd door een Raad van Bestuur.

De huisartsenpraktijk van de toekomst

Bedrijfsonderdelen:

Huisartsenpost OZL

De spoedeisende zorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en feestdagen.

Lees meer ›

Chronische Zorg

Patiënten worden dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts en POH-S.

Lees meer ›

Geestelijke Gezondheidszorg

Verzorgt de POH GGZ in de huisartsenpraktijk.

Lees meer ›

Diagnostiek & Behandel Centrum

HDBC omvat al het eerstelijns laboratoriumonderzoek.

Lees meer ›

PlusPunt Medisch Centrum

Huisartsen en medisch specialisten onder één dak in Kerkrade.

Lees meer ›

Eerste Lijns Business Center

Ondersteunt bij P&O, salarisadministratie en opleidingen.

Lees meer ›

Regio

Klik in het plaatje op een gemeente om het aantal inwoners en het aantal aangesloten praktijkhoudende huisartsen te zien.

Organogram

Klik op de gekleurde blokken voor meer informatie.

Aantal medewerkers

2021
Totaal aantal medewerkers: 238
Totaal aantal FTE: 133

Medewerkers per BV

 • HuisartsenpostOZL

 • HCZ

 • GGZ

 • Pluspunt MC

 • HDBC

 • ELBC

 • HuisartsenOZL

2020
Totaal aantal medewerkers: 236
Totaal aantal FTE: 130

Medewerkers per BV

 • HuisartsenpostOZL

 • HCZ

 • GGZ

 • Pluspunt MC

 • HDBC

 • ELBC

 • HuisartsenOZL

2019
Totaal aantal medewerkers: 235
Totaal aantal FTE: 125

Medewerkers per BV

 • HuisartsenpostOZL

 • HCZ

 • GGZ

 • Pluspunt MC

 • HDBC

 • ELBC

 • HuisartsenOZL

Het verzuim bedraagt in 2021 gemiddeld 4,56% en de verzuimfrequentie is in 2020 1,07.

Omzet per BV

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van HuisartsenOostelijk Zuid-Limburg (hierna te noemen HOZL) heeft als opdracht een orgaan dat namens de samenleving en de STAK toezicht uitoefent op het bestuur en de besturing van de organisatie. De Raad van Commissarissen sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De RvC baseert haar toezicht op de zorgbrede Governancecode. De code is een belangrijke, maar niet de enige reden voor een toezichtvisie. We hebben de overtuiging dat een gedeelde visie van bestuur, STAK, MSH en raad helpt om haar functie goed te kunnen uitoefenen. Het geeft daarmee richting en legitimatie voor ons handelen. Deze toezichtvisie wordt concreet gemaakt in een jaarlijks op te stellen c.q. te actualiseren toezichtplan. Zowel de visie als het plan worden besproken met bestuur, STAK en Medische Staf Huisartsen (MSH) en vormen een leidraad voor ons handelen.

Lees meer over de Raad van Commissarissen (RvC)