logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

Voorwoord

Met trots presenteren wij u ons maatschappelijk jaarverslag over het kalenderjaar 2021. HuisartsenOZL is de professionele ondersteunende organisatie voor huisartsenpraktijken binnen de regio en partner in de innovatieve regionale ontwikkeling in Oostelijk Zuid-Limburg.

De dubbele vergrijzing, een slechte gezondheidsstatus en veel sociale en psychische problematiek vragen om een samenhangend zorgaanbod in de regio, gericht op preventie en persoonsgerichte zorg. Het toenemend tekort aan zorgpersoneel vormt een extra uitdaging.

Een sterke eerste lijn die de regie neemt in de wijk en samenwerkt binnen het netwerk van ziekenhuis, ouderenzorg, GGZ en het sociale domein is essentieel om de beoogde trendbreuk in Oostelijk Zuid-Limburg te bewerkstelligen.

In 2021 heeft de coronapandemie nog steeds een behoorlijke impact gehad. De huisartsenzorg heeft een grote rol gespeeld in het vaccineren van kwetsbare mensen in de thuissituatie en in kleine woonvormen.

De PlusPraktijken aanpak is opgeschaald naar 68 praktijken in de regio. Als onderdeel van een 4-jarig contract zijn reeds mooie resultaten in dit startjaar behaald. Vrijwel alle inwoners van Oostelijk Zuid-Limburg kunnen de beschikking hebben over een app waarmee ze online hun huisartsenzorg regelen. Ook zijn alle praktijken ingedeeld in lerende netwerken waarbij kennis wordt uitgewisseld over bijvoorbeeld ouderenzorg, wijksamenwerking en bedrijfsvoering aangelegenheden. De praktijken beschikken over periodieke spiegelinformatie waarmee ze hun voortgang als praktijk op én in de regio op de te behalen doelen kunnen volgen. De praktijkmanagers vervullen een belangrijke ondersteunende rol bij het implementeren van de innovaties in de praktijk.

Deze nieuwe aanpak moet leiden tot doelmatige zorg, een meer tevreden patiënt en bijdragen aan een groter werkplezier van de zorgprofessional in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Als HuisartsenOZL realiseren we ons heel goed dat tevreden en goed functionerend personeel cruciaal is voor het leveren van goede zorg. Investeren in goede arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid, een veilige én prettige werkomgeving en het aanbieden van een interessant scholingsaanbod zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Samen met de OR streven we naar het voortdurend oog en oor hebben voor de behoeften van onze medewerkers en het vinden van oplossingen om beter aan deze behoeften te kunnen voldoen.

Ook hechten we veel waarde aan de cultuur in de organisatie. Onze kernwaarden verbindend, versterkend en vooruitstrevend proberen we dan ook op allerlei manieren verder vorm te geven.

Als HuisartsenOZL blijven we bouwen aan een sterke regio vanuit goed georganiseerde huisartsenzorg

Esther van Engelshoven, voorzitter Raad van Bestuur
Bem Bruls, bestuurder huisartsenzorg

Onze bedrijfsonderdelen

HuisartsenOZL kent een aantal bedrijfsonderdelen, zoals de Huisartsenpost (HAP OZL), Huisartsen Chronische Zorg (HCZ), Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ OZL), PlusPunt Medisch Centrum, Eerste Lijns Business Center (ELBC) en Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum (HDBC).

Huisartsenpost OZL

De spoedeisende zorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en feestdagen.

Lees meer ›

Chronische Zorg

Patiënten worden dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts en POH-S.

Lees meer ›

Geestelijke Gezondheidszorg

Verzorgt de POH GGZ in de huisartsenpraktijk.

Lees meer ›

Diagnostiek & Behandelcentrum

HDBC omvat al het eerstelijns laboratoriumonderzoek.

Lees meer ›

PlusPunt Medisch Centrum

Huisartsen en medisch specialisten onder één dak in Kerkrade.

Lees meer ›

Eerste Lijns Business Center

Ondersteunt bij P&O, salarisadministratie en opleidingen.

Lees meer ›

€ 34.653.969
omzet in 2021

€ 29.435.462
omzet in 2020

€ 31.329.749
omzet in 2019